Drukuj

Kółko biologiczne

W roku szkolnym 2019/2020
w naszej szkole ruszyło koło biologiczne.
Członkowie koła spotykają się
w każdy piątek na 7 godzinie lekcyjnej w sali 222.
Zajęcie prowadzi pani Aneta Drozda.
Podczas spotkań robimy różne eksperymenty i ciekawe doświadczenia.
Nasze spotkania to zawsze świetna zabawa.

A to przykłady doświadczeń, które robiliśmy:

 

Czy woda spowoduje że szyszka się zamknie?

 

Czy mech pobiera wodę z otoczenia?

 

Czy woda może wyparować prze liście?

 

Jaka substancja ma najmniejszą gęstość, a jaka największą?

kwaśne deszcze >>>