Drukuj

BEZPIECZNE WAKACJE - SPOTKANIE Z PIELĘGNIARKĄ

W dniu 20.06.2017 r. uczniowie klasy 1a i 2a gościli u siebie panią pielęgniarkę w ramach realizowanego projektu pt. 'Bezpieczne wakacje'. To przedwakacyjne  spotkanie miało na celu przygotować uczniów do bezpiecznego spędzenia czasu wolnego w okresie letnim oraz dać im wiedzę, jak chronić się przed różnymi, niebezpieczeństwami. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się między innymi: jak opatrzyć ranę oraz wykonać opatrunek, co zrobić gdy się zachłyśniemy pokarmem lub płynem lub gdy użądli  nas pszczoła. Pani pielęgniarka zwróciła szczególną uwagę dzieci na ochronę ciała przed słońcem. Zachęciła je również do aktywnego spędzania czasu wolnego. Przypomniała dzieciom również o tym, jak dbać o higienę osobistą, o konieczności mycia owoców i warzyw przed zjedzeniem oraz o myciu rąk po zabawie z kotem lub psem.

Spotkanie zaciekawiło uczniów, ale przede wszystkim wzbogaciło ich wiedzę na temat bezpiecznego spędzania wakacji, dbałości o zdrowie własne i innych.

D. Słabicka
A. Mielnik - Chudzia