Drukuj

Zajęcia „Graj Fair”

Od września do listopada uczniowie klas VIB i VID uczestniczyli w zajęciach "Graj Fair"  w ramach projektu „Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie”. Zajęcia miały na celu kształtowanie umiejętności pracy zespołowej  przy wykorzystaniu elementów rywalizacji. Praca z dziećmi opierała się na zadaniach wykonywanych w grupach. Podczas zajęć uwzględniono program nauczania dostosowany do wiedzy i umiejętności ucznia.

Rozwijano umiejętności w zakresie kreatywności, inicjatywy, pracy zespołowej i przedsiębiorczości. Podczas zajęć usprawniano  zdolności interpersonalne. Szczególny nacisk położono na  umiejętności komunikowania się z innymi oraz współpracy w grupie. Wykorzystywano metody pracy takie jak krąg, rysunki, psychodrama, dyskusja, film, inscenizacja, burza mózgów, uzupełnianie zdań, krótkie opowiadania, gry i zabawy, pogadanki, metody ćwiczebne, dyskusje, giełdę pomysłów, gry dydaktyczne. Większość zajęć realizowano w terenie. Uczniowie doskonaląc swoje umiejętności współpracy, kreatywności, komunikowania się w grupie, mieli możliwość uczestniczyć w rozgrywkach sportowych, rajdu pieszym po parku krajobrazowym „Dolina Zimnicy”, szlifowali swoje zdolności kulinarne podczas przygotowywania zdrowych kanapek i koktajli.

Mamy nadzieję , że zajęcia "Graj Fair" przyczyniły się do wzrostu wiary  uczniów we własne siły, umiejętności i możliwości, wzrostu umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami, stresem i lękiem. Pomogły w odnajdywaniu w sobie mocnych stron i umiejętnym zarządzaniu własnym potencjałem w celu skutecznej realizacji planów i zamierzeń, we wzmocnieniu postawy przedsiębiorczości i kreatywności.

galeria zdjęć >>>

Wychowawcy klas VIb i VId